Aktuálne verzie

OBERON

Verzia: Jún/2014 SP1
Vydaná dňa: 12.06.2014
Aktualizované dňa: 21.07.2014

Informácie o zmenách...
Verzia na stiahnutie...

OBERON pre PDA - Sklad

Verzia: Január/2014
Vydaná dňa: 15.01.2014

Verzia na stiahnutie...

Pokladnica OBERON pre PDA

Verzia: Január/2014
Vydaná dňa: 15.01.2014

Verzia na stiahnutie...

Oznamy
Aktualizovaná verzia ...

Bola aktualizovaná verzia účtovných programov OBERON s označením Jún/2014 SP1. viac...

Dňa 21. 7. 2014 bola aktualizovaná verzia účtovných programov OBERON s označením Jún/2014 SP1.


Bližšie informácie o novinkách, vylepšeniach a opravách nájdete v sekcii informácie o verzii.

Evidencia majetku v programe OBERON.

Program OBERON - Agenda firmy v súčasnosti neobsahuje evidenciu majetku a evidenciu drobného majetku. viac...

Program OBERON - Agenda firmy v súčasnosti neobsahuje evidenciu majetku a evidenciu drobného majetku. Uvedené evidencie neboli doteraz zapracované najmä z dôvodu náročných zmien na prelome rokov 2013/2014. Dôvodom boli hlavne legislatívne zmeny ohľadom Kontrolného výkazu DPH a plynulý prechod účtovníkov z pôvodných verzií programu Jednoduché a Podvojné účtovníctvo na program OBERON - Agenda firmy. Žiaľ tieto evidencie sme do nového programu OBERON - Agenda firmy na prelome rokov nestihli zapracovať a odložili sme to na obdobie v priebehu roka 2014.

V prípade, že máte odpisovaný majetok alebo potrebujete evidenciu drobného majetku, využite možnosť na tento účel používať pôvodné programy, teda program Podvojné a Jednoduché účtovníctvo, ktoré sú stále súčasťou inštalačnej sady. Prosíme, aby ste dočasne ospravedlnili znížený komfort práce s evidenciou majetku, nakoľko výsledky odpisovania majetku v pôvodných programoch je potrebné preniesť a zaúčtovať v novom programe manuálne.

Predpokladáme, že nová a kvalitatívne vylepšená verzia evidencie majetku v programe OBERON - Agenda firmy bude uvoľnená v druhej polovici roka 2014.

Ďakujeme Vám za pochopenie situácie a veríme, že zostanete našimi vernými zákazníkmi.

Nová verzia ...

Dňa 17. 4. 2014 bola vydaná verzia účtovných programov OBERON s označením Apríl/2014. viac...

Dňa 17. 4. 2014 bola aktualizovaná verzia účtovných programov OBERON s označením Apríl/2014.


Bližšie informácie o novinkách, vylepšeniach a opravách nájdete v sekcii informácie o verzii.

Stretnutie zmluvných partnerov Máj/2014

Dňa 15.5.2014 sa uskutoční stretnutie zmluvných partnerov Exalogic. viac...

Vážení partneri,

dovoľujeme si Vás pozvať na už tradičné stretnutie zmluvných partnerov Exalogic.
 

Miesto konania:

Penzión Fontána
Bešeňová 135
okres Ružomberok
N49°6'5.148" E19°26'17.034"
www.penzionfontana.sk

Dátum konania:

15. mája 2014 (štvrtok)
Penzión fontána
 

Prihlášky a organizačné pokyny:

Svoju účasť na stretnutí prosíme oznámiť vopred. V oznámení uveďte počet osôb, ktoré sa na stretnutí za Vašu firmu zúčastnia.

 

Kontaktné údaje

 

Náklady stretnutia vrátane obedu a občerstvenia (okrem dopravy) účastníkov hradí v plnom rozsahu organizátor.

 
Novela zákona o reg. pokladniciach

Od dňa 1.1.2014 pribudli pre používateľov registračných pokladníc nové povinnosti. viac...

Dňa 17. októbra nadobudla platnosť novela zákona o registračných pokladniciach s účinnosťou od 1.1.2014. Pre podnikateľov tak pribudli nové povinnosti, pričom tie najdôležitejšie uvádzame v nasledovnom zoznam.

 

 • Na predajnom mieste musí byť vyobrazený vzor účtenky (stačí kópia účtenky) tak, aby bol zákazníkovi ľahko prístupný a zrozumiteľný. Na tejto vzorovej účtenke musia byť zvýraznené nasledujúce údaje: daňový kód pokladne (DKP), dátum a čas, celková suma, ochranný znak "MF".
 • Na predajnom mieste musí byť k dispozícii pre účely kontroly daňovým, alebo colným úradom komunikačný kábel do PC.
 • Pri pokladniciach registrovaných pred 1.1. 2014 je potrebné do knihy pokladnice pri údaji o type pokladne ručne dopísať výrobcu, alebo dovozcu pokladne, alebo fiškálnej tlačiarne. Výrobca, alebo dovozca pokladne je uvedený na certifikáte od pokladne.
 • Doklad VKLAD je povinné archivovať už iba v deň, kedy bol takýto doklad vyhotovený.
 • Zákazníkovi je zakázané vydať za prijatú hotovosť iný ako originálny daňový doklad, t.j. nesmie sa mu odovzdať "predbežný účet" a ani kópia dokladu.
 • Vznikol nový typ knihy pokladnice. Pokladnice registrované pred 1.1.2014 však môžu naďalej používať pôvodný formát knihy pokladne, akurát je nutné na odpovedajúce miesta uvádzať záznamy, ktoré sú zo zákona povinné aj keď o tom v knihe nie je informácia.
 • Kópia platného certifikátu musí byť s knihou pokladnice na predajnom mieste, pričom v certifikáte musí byť uvedené aj výrobné číslo pokladne, alebo fiškálnej tlačiarne. V prípade, že už skončila platnosť certifikátu, je potrebné požiadať servisnú organizáciu o kópiu aktuálne platného certifikátu.
 • Pri vykonaní vrátenia tovaru je povinné doklad o vrátení odovzdať zákazníkovi. Samozrejme je vhodné pôvodný doklad od zákazníka prevziať.
 • Pri zistení chýbajúcej, alebo poškodenej plomby je povinnosťou nie len informovať o tejto skutočnosti servisnú organizáciu, ale je povinné to bezodkladne zaznamenať aj do knihy pokladne.
 • Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená iná ako registrovanú a sprevádzkovaná fiškálna pokladnica, alebo fiškálna tlačiareň.
 • Daňový, alebo colný úrad môže od podnikateľa požadovať na prevádzke aj okamžité poskytnutie intervalovej, alebo priebežnej uzávierky, žurnálu a takisto môže vykonať kontrolu pripojením sa na PC.
 • Denné uzávierky, paragóny a k nim prislúchajúce doklady, neplatné doklady (tréningové účtenky) je povinné archivovať min. 5 rokov od ukončenia daňového obdobia, kedy boli vyhotovené.
 • Vytlačené doklady, ktoré podliehajú archivácii je povinné archivovať zoradené chronologicky, t.j. usporiadané podľa dátumu vyhotovenia, poprípade nalepené v knihe uzávierok, alebo iným vhodným spôsobom archivované.
 • Pri kontrole zaevidovanej hotovosti do pokladne je kontrolnými orgánmi tolerované max. navýšenie hotovosti o 20 € oproti evidovanej sume v pokladnici.
 • Pri ukončení prevádzky pokladne, alebo fiškálnej tlačiarne je povinné odhlásiť pokladnicu na daňovom úrade do 3 pracovných dní! Ukončenie prevádzky sa vykonáva výlučne servisným zásahom na pokladnici servisnou organizáciou, pri ktorej sa vykoná demontáž fiškálnej pamäte a zápis do knihy pokladne. Až potom nasleduje odhlásenie na daňovom úrade!
 • Upravuje sa sadzobník pokút, ktorý je výrazne navýšený najmä pri závažných a úmyselných porušeniach zákona, ako sú napr. krátenie tržby, nedovolená úprava uložených údajov a pod.

Pri opakovanom zistení porušenia toho istého priestupku a neuhradení týmto vyrubenej pokuty v lehote splatnosti má podnikateľ od lehoty splatnosti až do uhradenia pokuty zákaz predávať. Porušením tohto zákazu predaja môže daňový, alebo colný úrad vyrubiť pokutu až do výšky 40.000 €.

Zobraziť históriu oznamov ...

Na čom pracujú vývojári...
 • Ďalšie vylepšovanie OBERON - Agenda firmy o nové možnosti.
      - evidencia majetku (15%)
      - doplnenie evidencie zdrojov hotela v Hotelovej recepcii
      - kniha tržieb (automatické účtovanie tržieb do denníka)
 • Odhadovaný termín vydania novej verzie: 4.8.2014
 •    Pripravuje sa:
      - Správca doplnkov (55%)
      - podpora veľkostí, farieb a i. na skladových kartách
      - stromová štruktúra kategórií skladových kariet

OBERON - agenda firmy

Účtovný systém OBERON je určený pre malé a stredne veľké firmy. Ponúka okrem pravidelnej aktualizácie priam neprekonateľný pomer cena/výkon, každá nová verzia niečím novým príjemne prekvapí...

Pokladnica OBERON

Súčasťou systému OBERON sú aj pokladničné systémy, ktoré sa vo svojej triede radia medzi špičkové produkty.Pokladnicu OBERON je možné použiť v rôznych typoch prevádzok, napríklad maloobchod, veľkoobchod, reštaurácie, bary... V kombinácii s dotykovou obrazovkou tvorí komfortnú a modernú pokladnicu.

Hotelová recepcia

Modul Hotelová recepcia predstavuje riešenie pre hotely, penzióny, chaty, turistické ubytovne a iné ubytovacie zariadenia. Umožňuje evidovať rezervácie, knihu ubytovaných, hotelové účty, štatistické výkazy a ďalšie potrebné evidencie.

Pripojenie internetového obchodu

Internetové obchody sú v dnešnej dobe veľmi populárne a obľúbené. Systém OBERON ponúka nové príležitosti pre zvýšenie efektivity predaja firemných produktov a služieb prepojením k internetovému obchodu. Do systému OBERON bolo implementované priame on-line prepojenie na internetový obchod PrestaShop.

OBERON pre mobilné riešenia

OBERON ponúka nové príležitosti na zníženie výdavkov a zvýšenie efektivity práce. Umožňuje efektívne vykonávanie inventúr, zber nových objednávok pri rozvoze tovaru, v reštauračných prevádzkach zrýchľuje prácu obsluhy.