Databázové prostredia

Systém OBERON umožňuje pracovať vo viacerých databázových prostrediach - s viacerými typmi databáz.

Podporované databázové prostredia:

  • Microsoft Access - ide o desktopový databázový systém s priamym prístupom k databáze (súbor s príponou MDB alebo ACCDB). Je vhodný pre malé firmy s nízkym počtom záznamov v databáze (rádovo do niekoľko desiatok tisíc záznamov v jednej knihe).
  • MySQL - SQL relačný databázový systém, slobodný a otvorený databázový systém dostupný zdarma (pod správou ORACLE)
  • MariaDB - SQL relačný databázový systém (fork "odnož" systému MySQL), slobodný a otvorený databázový systém dostupný zdarma (pod správou pôvodných vývojárov MySQL)
  • Microsoft SQL Server - SQL relačný databázový systém (zdarma vo verzii Express)

OBERON môže používať jedna osoba na jednom počítači (drobný živnostník), pre ktorého je možno najjednoduchšie riešenie  súborová databáza Microsoft Access. Pri viac ako troch súčasne pracujúcich používateľov doporučujeme SQL server (môže byť nainštalovaný na niektorej z pracovných staníc), pri väčšom počte používateľov doporučujeme samostatný server.

Prístup k databáze je optimalizovaný aj pre pomalé internetové pripojenia, preto je OBERON možné využiť aj pri umiestnení databázy s údajmi mimo lokálnej počítačovej siete - najčastejšie do dátového centra (tzv. Cloud). Túto vlastnosť môžu využiť firmy s väčším počtom pobočiek, kedy všetky pobočky pracujú s on-line údajmi. Týmto riešením sa je možné elegantne vyhnúť niekedy pomerne ťažkopádnym exportom a importom údajov.