Editor tlačových výstupov

Veľké množstvo tlačových výstupov, ich prehľadnosť, vypovedacia schopnosť, prípadne export do rôznych formátov je dnes už samozrejmosťou. Čo však dáva systému OBERON náskok pred konkurenciou je možnosť užívateľských úprav tlačových výstupov, vytváranie si vlastných, ich export a následný import do inej účtovnej jednotky. Moderný a kvalitný editor tlačových výstupov je lokalizovaný do slovenského jazyka, pričom je dodávaný so systémom OBERON zdarma.

Zaujímavé funkcie

  • Jedným kliknutím je možné napr. faktúru exportovať do obľúbeného PDF formátu (aj s prípadným elektronickým podpisom), automaticky vytvoriť nový e-mail a uvedenú PDF faktúru vložiť ako prílohu.
  • Ku každému tlačovému výstupu je možné nastaviť oprávnenia tak, aby ho využívali len vybraní užívatelia, prípadne naopak je možné niektorým užívateľom odoprieť daný tlačový výstup používať.
  • OBERON - Agenda firmy umožňuje vytváranie kópií tlačových výstupov.
  • Po úprave tlačového výstupu sa je možné kedykoľvek vrátiť späť k pôvodnému (originálnemu) tlačovému výstupu, prípadne opätovne použiť už upravený.

Ukážky obrazoviek