Faktúry a licencie

* Objednávka licencie - Licenciu je možné objednať len priamo z programu OBERON. V on-line pomocníkovi nájdete presný postup objednania licencie. Formulár na tejto stránke je určený na komunikáciu ohľadom požiadaviek na už zakúpenú licenciu alebo na vyžiadanie informácií o licencii.