Pomocník systému OBERON
Všeobecne o účtovaní skladu (zásob)

Táto téma Pomocníka hovorí o účtovaní skladu v podvojnom účtovníctve - o spôsoboch účtovania a ich jednotlivých možnostiach a rozdieloch medzi nimi. Pod účtovaním skladu sa rozumie účtovanie pohybu zásob.

Základné informácie

Dostupné spôsoby účtovania skladu (zásob)

Aký spôsob účtovania skladu (zásob) si vybrať?

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018