Pomocník systému OBERON
Automatické účtovanie tržieb Pokladnice OBERON - Podvojné účtovníctvo

Základné informácie

Nastavenie zaúčtovania

Aby bolo možné tržby automaticky zaúčtovať, musia byť splnené nasledujúce podmienky:
Ďalšie informácie o účtovaní tržieb je možné získať v téme Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice (príklad).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018