Pomocník systému OBERON
Zadanie počiatočných stavov

Zadaním počiatočných stavov sa myslí zadanie počiatočných stavov na účtoch v Účtovníctve. Počiatočné stavy sa zadávajú priamo do účtovného denníka, účtujú sa oproti začiatočnému súvahovému účtu 701.

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

20.4.2018