Pomocník systému OBERON
Zadanie staršieho dokladu do peňažného denníka

V odôvodnených prípadoch je možné do peňažného denníka zaúčtovať aj starší pokladničný doklad. Vzhľadom na to, že pokladničné doklady sa priebežne číslujú, je potrebné zabezpečiť, aby tento doklad bol nielen správne zaradený, ale doklady od dátumu tohto dokladu boli aj prečíslované. Pri zadávaní takéhoto dokladu postupujte takto:

  1. Zadajte pokladničný doklad do peňažného denníka so starším dátumom. Vtedy mu program priradí štandardné poradové číslo zápisu v peňažnom denníku (najväčšie použité zväčšené o 1). Taktiež mu priradí aj nasledujúce číslo pokladničného dokladu, ako keby to bol posledný pokladničný doklad. Uložte takýto doklad.
  2. Nový pokladničný doklad bol zaradený na koniec peňažného denníka. Ďalej je potrebné prečíslovať poradové čísla funkciou Prečíslovanie poradových čísel (funkcia je prístupná v Peňažnom denníku po stlačení tlačidla Možnosti). Po prečíslovaní bude pokladničný doklad zaradený na správne miesto v peňažnom denníku. Týmto sa len zápis v peňažnom denníku so starším dokladom dostal na správne miesto v poradí.
  3. Funkciou Prečíslovanie pokladničných dokladov je potrebné prečíslovať pokladničné doklady (funkcia je prístupná v Peňažnom denníku po stlačení tlačidla Možnosti). Po prečíslovaní bude pokladničnému dokladu priradené nové číslo prislúchajúce obdobiu so starším dátumom.
  • Ak využívate možnosti prečíslovania čísel pokladničných dokladov, je potrebné vypnúť čísla pokladničných dokladov pri tlači, prípadne doklady tlačiť až po vložení všetkých starších dokladov.
  • Pri číslovaní pokladničných dokladov v snahe vyhnúť sa prečíslovávaniu dokladov niektorí účtovníci používajú tzv. číslovanie podľa dátumu. Doklad z 8. mája má vtedy priradené napr. číslo "0805-004".
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018