Pomocník systému OBERON
Automatické overenie IČ DPH na internete

Základné informácie

Funkcia Automatické overenie platnosti IČ DPH prostredníctvom internetu slúži na overenie IČ DPH obchodného partnera v registri platiteľov DPH v SR alebo v inej členskej krajine EÚ. Automatické overenie IČ DPH  je dostupné len na počítačoch pripojených na internet. Overiť IČ DPH je možné viacerými spôsobmi:

Pri kontrole IČ DPH môžu nastať tieto stavy:

Overenie IČ DPH v systéme OBERON využíva databázu uloženú na serveroch firmy Exalogic. Databáza sa aktualizuje z databázy Finančnej správy každý deň - informácie sú vždy aktuálne.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

25.4.2018