Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie odpisov

Zaúčtovaním odpisov sa vlastne rozumie zapísanie zápisu do peňažného denníka s výškou odpisov za aktuálne účtovné obdobie.

Postup zaúčtovania odpisov do peňažného denníka

  1. Otvorte ponuku Kniha investičného majetku.
  2. Stlačte tlačidlo Tlač a na obrazovku zobrazte tlačový výstup Odpisy za účtovný rok. V celkovom súčte stĺpca Uplatňovaný daňový odpis je uvedená výška odpisov za účtovný rok, túto sumu je potrebné si zapísať.
  3. Otvorte Peňažný denník. Zadajte nový zápis do peňažného denníka, v rozbaľovacom zozname Pokladňa/účet vyberte druh peňažnej operácie Nepeňažná operácia. Zadajte číslo účtovného pohybu, t. j. zvoľte stĺpec, do ktorého chcete zaúčtovať odpisy. Odpisy sa účtujú do stĺpca Výdavok ovplyvňujúci základ dane-réžia.
  4. Zadajte sumu dokladu (z tlačovej zostavy Odpisy za účtovný rok). Po stlačení tlačidla OK budú do peňažného denníka zaúčtované odpisy.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018