Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Systém OBERON umožňuje viesť účtovníctvo v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Niektoré evidencie sú spoločné pre jednoduché aj podvojné účtovníctvo (napr. fakturácia, hromadné účtovanie bankových výpisov, príkazy na úhradu a pod.). Najväčší rozdiel je v tom, že jednoduché účtovníctvo obsahuje peňažný denník a podvojné účtovníctvo účtovný denník.

 Dôležité evidencie

Pomocné evidencie


Medzi jednotlivými dokladmi si systém OBERON udržiava väzby - tak je možné zostaviť grafický prehľad väzieb dokladov, ktorý je zároveň aj interaktívny - jednotlivé doklady je možné ihneď zobraziť, prípadne aj upraviť.

Obrázok č. 1: Väzby dokumentov - Uhradená faktúra s tromi čiastočnými úhradami

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018