Pomocník systému OBERON
O automatických notifikáciách

Základné informácie

Obrázok č. 1: Automatická notifikácia - Denná uzávierka prijatá formou SMS správy 

Ďalšie informácie

Obrázok č. 2: Automatická notifikácia - Úprava šablóny na zasielanie dennej uzávierky e-mailom 

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018