Pomocník systému OBERON
Generátor notifikácií

Ďalšie možnosti produktu > Automatické notifikácie > Generátor notifikácií

Základné informácie

 Obrázok č. 1: Schéma princípu fungovania automatických notifikácií

Technické informácie

Nastavenie posielania e-mailov a SMS správ

Na funkčné zasielanie notifikačných e-mailov a SMS správ je potrebné, aby boli urobené tieto nastavenia:

 1. nastaveniach programu je potrebné zadať SMTP pripojenie. V záložke E-mail vyberte typ poštového klienta a stlačte tlačidlo . Bližšie informácie získate v téme Poštový klient.
  Príklad: rozšírený klient gmail.com akceptuje nastavenia:
  SMTP: smtp.gmail.com
  Port: 587
  Prihlasovacie meno: menopoužívateľa@gmail.com
  SSL aktívne.
 2. nastaveniach programu, v záložke Ostatné, je potrebné začiarknuť možnosť Umožniť používať notifikácie. Stlačením tlačidla Nastaviť je možné nadefinovať predlohy (šablóny) e-mailov a SMS správ.
 3. V programe OBERON Center, v oddiele Automatické úlohy, vytvorte novú úlohu Posielanie SMS správ cez www.eurosms.sk; bližší popis získate v téme Formulár Nastavenie automatickej úlohy SMS eurosms.sk.
 4. V programe OBERON Center, v oddiele Automatické úlohy, vytvorte novú úlohu Generátor notifikácii. V sieťovej prevádzke je potrebné zadať, v ktorom počítači bude generátor pracovať, t. j. stačí, keď bude OBERON Center a Generátor notifikácií spustený na serveri a nie je potrebné OBERON Center nastavovať na každom počítači v sieti zvlášť.
 5. V ponuke ServisPoužívatelia alebo aj v ponuke FirmaObchodní partneri skontrolujte, či používateľ alebo obchodný partner má zadanú správnu e-mailovú adresu.
Príbuzné témy