Pomocník systému OBERON
Základné možnosti

Základné možnosti a vlastnosti

Modul CRM a registratúra sa skladá z dvoch častí - zo zložky CRM a zo zložky Registratúra (predtým program Evidencia dokumentov).

Zložka CRM umožňuje:

Zložka Evidencia reklamácií a servisu umožňuje najmä:

Zložka Registratúra umožňuje:

Ďalšie zaujímavé možnosti

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

20.4.2018