Pomocník systému OBERON
Prvé kroky - Registratúra

Skôr ako začnete s modulom CRM a registratúra pracovať, je potrebné nastaviť, prípadne skontrolovať niektoré nastavenia.

1. Nastavenia modulu

V ponuke CRM môžete vytvoriť zoznam organizačných útvarov firmy a zoznam umiestnení dokumentov. Do registratúrneho denníka môžete pridávať záznamy o dokumentoch.

2. Registratúrny plán

Vytvorte registratúrny plán. Registratúrny plán môžete aj naimportovať v ponuke CRM, Registratúrny plán, tlačidlo Možnosti.  Ak máte dokumenty, ktoré sa budú radiť do spisov, môžete vytvoriť zoznam spisov. Zoznam spisov môžete kedykoľvek podľa potreby dopĺňať.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018