Pomocník systému OBERON
Vytvorenie úlohy a udalosti

Úlohy a udalosti je možné zaevidovať viacerými spôsobmi a to z Kalendára udalostí alebo z knihy Úlohy a udalosti. Pod pojmom úloha alebo udalosť rozumieme rôzne stretnutia, porady, alebo iné aktivity, ktoré slúžia na efektívne riadenie procesov vo firme. Udalosť má na rozdiel od úlohy svoj začiatok a koniec. Nasledovne je popísaný postup vytvorenia úlohy alebo udalosti z knihy Úlohy a udalosti.

Postup vytvorenia úlohy alebo udalosti

  1. V ponuke CRM zvoľte položku Úlohy a udalosti.
  2. Stlačte tlačidlo Nový a vyberte z nasledovných možnosti - úloha, udalosť, podúloha, podudalosť.
  3. Otvorí sa formulár Úloha alebo formulár Udalosť, v ktorom zadajte pomenovanie, vyberte typ, stav, pre koho je bude určená, prioritu a ostatné náležitosti.
  4. Po stlačení tlačidla OK bude úloha a udalosť uložená.
Zmeniť stav úlohy alebo udalosti je možné dvojklikom na ikonu stavu alebo stlačením tlačidla Možnosti a vybratím položky Zmeniť stav.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

20.4.2018