Pomocník systému OBERON
Prvé kroky - CRM

Skôr ako začnete s modulom CRM a registratúra pracovať, je potrebné nastaviť, prípadne skontrolovať niektoré nastavenia.

1. Zoznam používateľov

V ponuke ServisPoužívatelia je potrebné zadať používateľov, ktorí budú využívať CRM systém. Používateľov je možné začleniť do skupín používateľov a následne jednotlivé úlohy a udalosti priraďovať skupinám alebo konkrétnym používateľom, napr. skupine Ekonomické oddelenie bude vyvolaná udalosť "Porada".

2. Číslovanie dokladov

V ponuke ServisNastavenia programu sa stanovuje spôsob číslovania v knihe Úlohy a udalosti a v knihe CRM zložky. Spôsob číslovania môže byť:

3. Nastavenie zoznamu typov úloh a udalostí

Vo formulári Úloha je potrebné zadefinovať typy úloh a vo formulári Udalosť typy udalostí, napr. Porada, Telefonát, Cenová ponuka atď..

4. Nastavenie CRM zložiek

V ponuke CRMCRM zložky je možné zadefinovať CRM zložky. CRM zložky sú zoskupenia úloh, udalostí, ktoré spolu súvisia v obchodnom prípade, projekte, zákazky.

5. Nastavenie automatických notifikácii

K úlohám a udalostiam je možné nastaviť pripomenutie a to formou SMS správy alebo e-mailu. V programe OBERON Center je potrebné nastaviť automatickú úlohu Generátor notifikácií. Udalosti, ktoré sa majú generovať automaticky, je možné nastaviť ihneď a to vo formulári Nastavenie notifikácie. Bližšie informácie získate v téme O automatických notifikáciách.

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

25.4.2018