Pomocník systému OBERON
Vyúčtovanie darčekových poukážok

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Vyúčtovanie darčekových poukážok

Základné informácie

Darčekové poukážky sú podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002–92 formou krátkodobého finančného majetku, ktorého predpokladaná držba alebo dohodnutá doba splatnosti je maximálne jeden rok od uskutočnenia účtovného prípadu. Krátkodobý finančný majetok sa oceňuje podľa zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve.

Darčekové poukážky zároveň spravuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý ich rozdeľuje na:

Postup práce s darčekovými poukážkami

  1. Vytvorenie darčekových poukážok v OBERON-e - Darčekové poukážky je potrebné vytvoriť ako skladové karty typu Služba (ak nie je potrebné evidovať množstvo) alebo typu Jednoduchá karta, kde sa sleduje množstvo na sklade. Bližšie informácie o založení skladových kariet získate v téme Založenie skladových kariet.
  2. Predaj darčekovej poukážky - Zákazník zakúpi darčekovú poukážku, z Pokladnice OBERON dostane pokladničný bloček na darčekovú poukážku.
  3. Uplatnenie darčekovej poukážky - Pri uplatnení poukážky bude zákazníkovi poskytnutý tovar alebo služba. Z Pokladnice OBERON zákazník dostane pokladničný bloček, na ktorom bude zakúpený tovar. Pri platbe vyberte spôsob úhrady Cenina - darčeková poukážka sa považuje za ceninu (Obrázok č. 1).

Príklad - darčeková poukážka

Firma predáva knihy, všetky úkony účtuje cez registračnú pokladnicu. Na podporu predaja začne vydávať darčekové poukážky vo výške 20 €. Zákazník zakúpi knihu v hodnote 29.9 € a uplatní si darčekovú poukážku v hodnote 20 €. Obsluha pokladnice mu vydá pokladničný bloček, na ktorom bude skladová karta Kniha, k úhrade 29.9 €, 10 € uhradené hotovosťou (prípadne platobnou kartou) a uhradené poukážkou (ceninou) 20 €.

Obrázok č. 1: Uplatnenie darčekovej poukážky

 

 

Príklad - zľava na nákup

Firma predáva záhradnú techniku, všetky úkony účtuje cez registračnú pokladnicu. Na podporu predaja ponúka zákazníkom zľavu vo výške 10 € pri nákupe nad 100 €. Zákazník zakúpi kosačku v hodnote 110 €. Obsluha pokladnice mu vydá pokladničný bloček, na ktorom bude skladová karta Kosačka v hodnote 110 € a darčeková poukážka bude uvedená ako mínusová položka - storno alebo vrátenie tovaru (Obrázok č. 2).

Obrázok č. 2: Uplatnenie darčekovej poukážky

Príbuzné témy