Pomocník systému OBERON
Systém bonovacích monitorov

Systém bonovacích monitorov sa používa v module Pokladnica OBERON v reštauračnom režime. Umožňuje zobrazovať na monitore (TV obrazovke, tablete) objednávky jedál a nápojov, ktoré boli zadané na otvorené účty (stoly). Bonovacie monitory môžu nahradiť bonovacie tlačiarne, prípadne je ich možné používať súčasne.

Základné informácie

V prípade, že bonovací monitor nie je dotykový, na ovládanie monitora sa bude používať ďalší tablet.
Obrázok č. 1 Bonovací monitor

 

Postup nastavenia

 1. Pred inštaláciou webovej služby je potrebné zvoliť počítač, na ktorom bude webová služba hosťovaná (teda spustená). Mal by to byť počítač, ktorý je neustále spustený, spravidla je to sieťový databázový server. Na tomto počítači je potrebné vykonať Inštaláciu OBERON-u. Po inštalácii otvorte účtovnú jednotku (databázu) a v nastavení programu - časti Firma - Všeobecné v záložke Export/Import začiarknite Umožniť používať webové služby
 2. Otvorte program OBERON Center. Pre zaregistrovanie webovej služby je nutné ho spustiť s právami administrátora. 
 3. Otvorte oddiel Rozhranie webovej služby a stlačte tlačidlo Pridať. 
 4. Otvorí sa formulár Rozhranie pre webové služby.
 5. V záložke Databáza vyberte databázu účtovnej jednotky, ďalej zvoľte používateľa pre spúšťanie webovej služby.
 6. V záložke Základné zadajte Názov webovej služby, Typ služby nastavte na Pokladnica OBERON.
 7. Pre podrobné nastavenia služby stlačte tlačidlo Nastaviť. Bližší popis formulára v téme Základné nastavenia webovej služby.
 8. Aby systém Windows uvedenú webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať registráciu tejto služby - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Ak by ste chceli dodatočne zmeniť napr. číslo portu, najskôr je potrebné zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a opäť vykonať registráciu.
 9. Na bonovacom monitore vo webovom prehliadači zadajte odkaz v tvare napr. http://169.254.183.187:21001, ktorý sa nachádza v záložke Prehľad komunikácie.
 10. Zadajte prihlasovacie meno, heslo. Zobrazí sa zoznam objednaných jedál, nápojov (Obr. č. 1).

Nastavenie pohľadu

 1. Vo webovom prehliadači sa prihláste do systému bonovacích monitorov.
 2. Stlačte tlačidlo Nastavenie pohľadu.
 3. Otvorí sa formulár,v ktorom môžete nastaviť:
     - Počet stĺpcov
     - Minimum, stredne, maximum minút
     - Zoznam bonovacích tlačiarní - počet bonovacích tlačiarní; ak je len jedna tlačiareň, zadajte číslo 1. Ak máte jednu tlačiareň do kuchyne a druhú do baru, zadajte čísla 1, 2.
     - Kartičkový/Tabuľkový prehľad
     - Zobraziť celkový pohľad - zobrazuje celkový sumárny počet jedál po pravej strane
 4. Stlačením tlačidla Nastaviť sa nastavenia uložia. Pre návrat na monitor stlačte kdekoľvek mimo tohto formulára.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018