Pomocník systému OBERON
Uvedenie do prevádzky

Táto téma Pomocníka obsahuje základné kroky uvedenia do prevádzky registračnej pokladnice s fiškálnym modulom - Pokladnica OBERON. Uvedený postup je určený servisným technikom, skúseným používateľom, prípadne zodpovedným pracovníkom danej firmy - prevádzky.

Videonávod

K téme je spracovaný videonávod Sprevádzkovanie registračnej pokladnice dostupný na internetových stránkach http://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/sprevadzkovanie-registracnej-pokladnice/.

Ďalšie videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutieVideonávody.

A: Založenie firmy - vytvorenie údajovej základne

B: Vytvorenie skladu a skladových kariet

C: Nainštalovanie fiškálneho modulu

D: Nastavenie Pokladnice OBERON

E: Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON

F: Voliteľné nastavenia

Inštalácia registračnej pokladnice Pokladnica OBERON je ukončená. Do "ostrej" prevádzky ju však musí uviesť servisný technik s platným certifikátom na daný typ fiškálneho modulu, a to zápisom do pokladničnej knihy. Pre plnohodnotné využívanie pokladnice je potrebné aktivovať licenciu.

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

23.3.2018