Pomocník systému OBERON
Uvedenie do prevádzky

Pokladnica OBERON > Uvedenie do prevádzky
Táto téma Pomocníka obsahuje základné kroky uvedenia do prevádzky registračnej pokladnice s fiškálnym modulom - Pokladnica OBERON. Uvedený postup je určený servisným technikom, skúseným používateľom, prípadne zodpovedným pracovníkom danej firmy - prevádzky.

Videonávod

K téme je spracovaný videonávod Sprevádzkovanie registračnej pokladnice dostupný na internetových stránkach https://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/sprevadzkovanie-registracnej-pokladnice/.

Ďalšie videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutieVideonávody.

1. Založenie firmy - vytvorenie údajovej základne

2. Vytvorenie skladu a skladových kariet

3. Nainštalovanie fiškálneho modulu

4. Nastavenie Pokladnice OBERON

5. Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON

6. Voliteľné nastavenia

Inštalácia registračnej pokladnice Pokladnica OBERON je ukončená. Do "ostrej" prevádzky ju však musí uviesť servisný technik s platným certifikátom na daný typ fiškálneho modulu, a to zápisom do pokladničnej knihy. Pre plnohodnotné využívanie pokladnice je potrebné aktivovať licenciu.

Príbuzné témy