Pomocník systému OBERON
Vyhotovenie uzávierok

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Vyhotovenie uzávierok

Uzávierky v module Pokladnica OBERON sú podobné ako u bežných registračných pokladní. Uzávierky sú dostupné v module Pokladnica OBERON, tlačidlo Uzávierky alebo po stlačení klávesovej skratky Ctrl+Q. Ak Pokladnica OBERON pracuje bez fiškálneho modulu, tieto položky ponuky sú nedostupné.

Uzávierky podporované fiškálnymi tlačiarňami vyhovujúcimi zákonu č. 289/2008 od 1.1.2011

V prípade, že uzávierka už bola vytlačená a z akéhokoľvek dôvodu je ju potrebné vytlačiť ešte raz, pričom fiškálna tlačiareň to neumožňuje, je možné uzávierku zobraziť alebo vytlačiť z ponuky Sklad, položka Kniha tržieb.
Príbuzné témy