Pomocník systému OBERON
CashRegister Universal Interface

Základné informácie

Komunikácia

Vlastná komunikácia s pokladnicou sa realizuje pomocou ovládača dodávaného spolu s registračnou pokladnicou (spravidla od jej výrobcu). Daný ovládač musí podporovať zaslanie a načítanie PLU, ktoré sú spravidla uložené v textových alebo CSV súboroch. OBERON umožňuje pri zápise PLU do pokladnice pripraviť daný dátový súbor, pri čítaní z pokladnice naopak spracovať načítané údaje z pokladnice.

Príklad načítania predaných položiek z pokladnice :

  1. Systém OBERON spustí externý program ovládača pokladnice, ktorý vytvorí súbor s načítanými PLU.
  2. Systém OBERON spracuje súbor s chybou.
  3. V prípade úspešného načítania vykoná zápis predaných položiek do evidencia a poníži stavy zásob na skladových kartách.
  4. Systém OBERON spustí externý program ovládača pokladnice na vykonanie uzávierky PLU.
  5. Systém OBERON spustí externý program ovládača pokladnice na vykonanie dennej uzávierky.

Editor programového kódu

Unikátnosť tohto univerzálneho riešenia spočíva v jeho otvorenosti a možnosti jednoducho si upraviť komunikáciu podľa vlastných potrieb a požiadaviek. Pri implementácii novej registračnej pokladnice medzi najdôležitejšie úlohy patrí úprava programového kódu pre načítanie (pri čítaní z pokladnice) a vytvorenie (pri zápise do pokladnice) dátových súborov. Na toto slúži Editor kódu, pomocou ktorého výrobca, servisný technik či používateľ vstúpi do programu, napíše si vlastný obslužný kód (prípadne upraví východzí). Tento kód definuje štruktúru jednej tovarovej položky, zapíše ju do riadka, kde sú jednotlivé údaje oddelené oddeľovacím znakom (napríklad bodkočiarkou) alebo spätne dekóduje takýto riadok z pokladnice do štruktúry systému OBERON.

Použiteľnosť hotových riešení

Po úprave a prispôsobení všetkých nastavení je možné všetky tieto nastavenia exportovať alebo importovať (konfiguračný XML súbor). To umožňuje servisným technikom rýchlo a jednoducho nakonfigurovať registračnú pokladnicu, ktorú už niekedy v minulosti sprevádzkovali. Konfiguračné XML súbory k niektorým registračným pokladniciam je možné získať aj na internetových stránkach firmy EXALOGIC. A preto dnes už nie je zložité pripojiť aj Vašu registračnú pokladnicu k systému OBERON. Radi Vám s realizáciou pripojenia pomôžeme, poskytneme už zrealizované príklady a dostupné návody.

Niektoré podporované registračné pokladnice

Platné od 08/2012:

Ovládače rozhrania je možné stiahnuť v podstránke Na stiahnutie, sekcia CashRegister Universal Interface.

Postup nastavenia komunikácie medzi systémom OBERON a elektronickými registračnými pokladnicami Custom BIG II a Custom BIG II TOUCH pomocou univerzálneho rozhrania : http://www.exalogic.sk/dokuments/CashRegisterUniversalInterface_CUSTOM BIG II.pdf

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018