Pomocník systému OBERON
Registračné pokladnice Custom Big II v režime off-line

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Registračné pokladnice > CashRegister Universal Interface > Registračné pokladnice Custom Big II v režime off-line

Základné informácie

Registračné pokladnice Custom Big II a Custom Big II Touch je možné používať aj v režime on-line. Bližšie informácie v téme Fiscal Universal Interface.
Obrázok č. 1: CUSTOM BIG II TOUCH a CUSTOM BIG II

Inštalácia a konfigurácia ovládača

Na internetových stránkach dovozcu a predajcu zariadení firmy AXIS distribution, s. r. o. je na stránke www.fiskalnapokladna.sk/enduser/Oberon-Big.zip aktualizovaný ovládač k týmto pokladniciam. Súbor rozbaľte do adresára C: \OBERON\Data_System\CashRegister\Universal-Custom.

Postup pridania pokladnice do systému OBERON

 1. Zvoľte ponuku Servis a vyberte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom zadajte:
  - názov pokladnice - napríklad Custom Big,
  - typ zariadenia - Registračná pokladnica,
  - model - CashRegister Universal Interface,
  - pripojenie k počítaču - vyberte počítač.
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenia, otvorí sa formulár Nastavenie registračnej pokladnice CashRegister Universal Interface. V nastaveniach zariadenia vyberte pracovný adresár a naimportujte konfiguračný XML súbor CashRegister_Universal_Custom.XML pomocou tlačidla Importovať. Je dôležité, aby nastavenie Kódovanie znakov bolo nastavené na Unicode.
 4. Postupne nastavte podporované funkcie rozhrania. Na zápis položiek PLU do pokladnice nastavte Zapis.bat a na načítanie položiek PLU nastavte Vycitanie.bat.
 5. Príkaz, ktorý by vykonal PLU uzávierku na pokladnici, a príkaz, ktorý by umožnil načítať a vykonať zálohu elektronického žurnálu z pokladnice do počítača, komunikačný program nepodporuje. Po inštalácii budú v systéme OBERON dostupné funkcie zápis PLU a vyčítanie obratu. V prípade úspešného vyčítania obratu z pokladnice sa počítadlá v pokladnici nulujú.
 6. Zariadenie sa uloží stlačením tlačidla OK.

Pokladnica pripojená pomocou Ethernetu

Dávkové súbory (BAT súbory) distribuované s komunikačným programom sú nastavené na komunikáciu cez USB pripojenie. Ak je pokladnica pripojená pomocou Ethernetu, v dávkových súboroch doplňte prepínač - E 192.168.10.121 alebo inú IP adresu podľa toho, aká je nastavená na pokladnici. Keď sa pripájame cez internet, router musí mať verejnú IP adresu a tú zapíšte do dávkového súboru; v tomto prípade však musíte presmerovať porty TCP 20, 21 (FTP) a UDP 15021 z routera do pokladne. Na presmerovanie použite buď funkciu Virtual Server alebo Firewall, tieto funkcie sú bežné na všetkých routeroch.

Tabuľka č. 1: System Rules (WAN => LAN)
Name Source Destination Services Action
udp_15021 Any 192.168.10.1 21 udp_15021 Forward
FTP Any 192.168.10.1 21 FTP Forward
Príbuzné témy