Pomocník systému OBERON
Databázové prostredia

Základné informácie > Databázové prostredia

Základné informácie

Podporované databázové prostredia

Od roku 2014 sa výraznejšie presadzuje nový databázový systém s názvom MariaDB - je to fork (odnož) systému MySQL (MySQL je pod správou ORACLE), ktorý zobrali pod svoje krídla pôvodní vývojári MySQL. Do verzie MySQL 5.5 sú obidva databázové systémy 100% binárne kompatibilné, preto je možné ako databázové prostredie používať aj MariaDB. 
Obr. č.1 - Sprievodca vytvorením novej firmy

 

Ako vybrať správne databázové prostredie

Porovnanie vlastností podporovaných databázových prostredí

Vlastnosti/databázové prostredia Microsoft
Access 1997
Microsoft
Access 2007
MySQL Server,
MariaDB
Microsoft SQL Server
Desktopový databázový systém s priamy prístupom k databáze áno áno nie nie
SQL relačný databázový systém (Klient/Server) nie nie áno áno
Maximálna veľkosť databázy 1GB 2GB neobmedzene 10GB*1 alebo neobmedzene
Využitie systémových prostriedkov CPU/RAM - - neobmedzene/neobmedzene 1 jadro*1/ do 1GB*1
Počet používateľov OBERON-u  5  *2 5  *2 neobmedzene neobmedzene
Cena databázového systému zdarma zdarma zdarma *3 zdarma len v edícii Express
Zložitosť inštalácie, nastavenia nízka nízka štandardná štandardná
Zložitosť prenášania údajov medzi počítačmi
(napr. práca vo firme a potom na notebooku doma)
nízka nízka vysoká vysoká
Robustnosť a stabilita štandardná štandardná vysoká vysoká
Autorizácia, autentifikácia, bezpečnosť nízka nízka vysoká vysoká
Použitie na platforme Windows áno áno áno áno
Použitie na platforme Linux áno  *4 áno  *4 áno nie
Podporované verzie SQL servera - - 5.5 a vyššia 2008 R2
a vyššia

*1 - Microsoft SQL Server 2008 R2 v edícii Express (je dostupný zdarma)
*2 - Orientačný počet používateľov, pri väčšom počte odporúčame SQL server
*3 - MySQL Server a MariaDB sú dostupné ako voľný software pod licenciou GNU General Public License (GPL)
*4 - Databáza môže byť umiestnená aj v Linux serveri (ako file server)

Nastavenie SQL servera

 Obr. č.2 - Sprievodca vytvorením novej firmy - zadanie prihlasovacích údajov
Príbuzné témy