Pomocník systému OBERON
Možnosti použitia

Vzhľadom na veľkosť účtovnej jednotky z hľadiska počtu používaných počítačov a z hľadiska výberu databázového prostredia, je možné OBERON používať v rôznych variantoch použitia (zapojenia, prístupu). Možnosti sú pomerne široké, najviac záleží na možnostiach a potrebách danej účtovnej jednotky.

Najpoužívanejšie varianty použitia systému OBERON

1.  Jeden počítač

2.  Viac počítačov v lokálnej počítačovej sieti

3.  Viac počítačov v lokálnej počítačovej sieti v kombinácii s Remote Desktop

 Obr. č.1  Sieťová prevádzka v lokálnej počítačovej sieti so vzdialeným používateľom

 Špecifické varianty použitia systému OBERON

1.  Databáza umiestnená mimo lokálnej počítačovej siete (cloud)

2.  Viac počítačov (tenkých klientov) a systém Microsoft Windows Server

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018