Pomocník systému OBERON
OBERON API - základné informácie

Pre vývojárov > OBERON API > OBERON API - základné informácie

Štruktúra systému OBERON z hľadiska vývojára

 

Vzhľadom na rozsiahlosť OBERON-u (a tým aj OBERON API) nie je možné podrobne zdokumentovať každú vlastnosť, funkciu, objekt, postup a pod. Z tohto dôvodu sú vypracované príklady ich použitia, ktoré je možné stiahnuť www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie, Ďalšie súčasti.
Podrobne zdokumentované OBERON API aj s príkladmi:

Príbuzné témy