Pomocník systému OBERON
Webové služby - základné informácie

Pre vývojárov > Webové služby > Webové služby - základné informácie

Základné informácie

Informácie o inštalácii webovej služby, o jej nastavení sa nachádzajú v téme Inštalácia webovej služby.

Webová služba OBERON

Obrázok č. 1: Štruktúra systému OBERON z hľadiska vývojára

 

Príbuzné témy