Pomocník systému OBERON
Inštalácia webovej služby

Pre vývojárov > Webové služby > Inštalácia webovej služby

Inštalácia webovej služby je určená pre servisných technikov, keďže vyžaduje určité znalosti sieťovej infraštruktúry (nastavenie brány firewall, nastavenie sieťového smerovača). Pred samotnou inštaláciou sa oboznámte zo základnými informáciami o webových službách.

Postup inštalácie

 1. Pred inštaláciou webovej služby je potrebné zvoliť počítač, na ktorom bude webová služba hosťovaná (teda spustená). Mal by to byť počítač, ktorý je neustále spustený, spravidla je to sieťový databázový server. Na tomto počítači je potrebné vykonať Inštaláciu OBERON-u. Po inštalácii otvorte účtovnú jednotku (databázu) a v nastavení programu - časti Firma - Všeobecné v záložke Export/Import začiarknite Umožniť používať webové služby
 2. Po otvorení programu OBERON vytvorte pre webovú službu nového používateľa (ponuka Servis - Používatelia) typu Systémový, pod týmto používateľom bude webová služba spúšťaná.
 3. Otvorte program OBERON Center. Pre zaregistrovanie webovej služby je nutné ho spustiť s právami administrátora. 
 4. Otvorte záložku Rozhranie webovej služby a stlačte tlačidlo Pridať. V uvedenom formulári je potrebné nadefinovať danú webovú službu.
 5. V záložke Základné zadajte Názov webovej služby a nastavte Typ služby podľa informácií v téme Webové služby - základné informácie. Nastavte číslo TCP/IP portu pod ktorým bude daná služba dostupná. Port musí byť voľný - teda v systéme Windows ho nesmie používať iná služba.
 6. V záložke Databáza vyberte databázu účtovnej jednotky, ďalej zvoľte používateľa pre spúšťanie webovej služby (podľa kroku č.2).
 7. Pre podrobné nastavenia služby stlačte tlačidlo Nastaviť. Každý typ služby má vlastné nastavenia. Typy služby OBERON a Pokladnica OBERON majú nastavenia popísané vo formulári Základné nastavenia webovej služby.
 8. Aby systém Windows uvedenú webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať registráciu tejto služby - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Ak by ste chceli dodatočne zmeniť napr. číslo portu, najskôr je potrebné zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a opäť vykonať registráciu.
 9. Po nadefinovaní webovej služby je možné spustiť server rozhrania webovej služby. Skontrolujte nastavenie, či sa má tento server automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center. V záložke Prehľad komunikácie sa zobrazujú správy o priebehu komunikácie s webovou službou. V prehľade komunikácie sa nachádza odkaz v tvare napr. http://169.254.183.187:21001 zobrazí stránku s WSDL popisom SOAP komunikácie. Odkaz http://169.254.183.187:21001/login umožní zobraziť stránku OBERON WEB.
 10. Ak je webová služba nainštalovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - zobrazí sa informácia o danej službe.
 11. Ak sa bude pristupovať k službe aj z iného počítača v sieti (prípadne z internetu), je potrebné nastaviť bránu firewall - povoliť uvedený port. Ak je potrebné pristupovať k službe z internetu, je potrebné nastaviť sieťový smerovač. 

Vytvorenie bezpečnostného certifikátu

Príbuzné témy