Pomocník systému OBERON
XML komunikácia - základné informácie

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > XML komunikácia - základné informácie

Základné údaje

Kde je možné použiť XML komunikáciu

Schématický diagram

 

Obrázok č.1 Spôsob importu alebo exportu údajov

Import údajov sa vykonáva nasledovne:

  1. Ak je importovaný súbor iného ako natívneho (priamo podporovaného formátu), údaje v XML súbore je možné zobraziť pomocou XSLT šablóny pre zobrazenie, najčastejšie v HTML formáte.
  2. Vykoná sa transformácia pomocou XSLT šablóny (alebo pomocou iných nástrojov) importovaného XML súboru do natívneho XML OBERON. Údaje z natívneho XML súboru je možné zobraziť pomocou XSLT šablóny (či už vstavanej alebo ľubovoľnej inej).
  3. Následne sa vykoná import údajov z natívneho XML súboru a údaje sa zapíšu do databázy.

Export údajov sa vykonáva nasledovne:

  1. Údaje sa načítajú z databázy a následne sa exportujú do XML súboru natívneho formátu. Údaje z natívneho XML súboru je možné zobraziť pomocou XSLT šablóny (či už vstavanej alebo ľubovoľnej inej).
  2. Môže sa vykonať transformácie (konverzia) XML súboru natívneho formátu do XML súboru inej štruktúry (pre iný systém).
Informácie o XSLT šablónach je možné získať na nasledovných stránkach:
http://www.whoishostingthis.com/resources/xslt/
Príbuzné témy