Pomocník systému OBERON
O registračných pokladniciach Euro

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Registračné pokladnice > Registračné pokladnice EURO > O registračných pokladniciach Euro

Ďalšie informácie

Fiškalizované registračné pokladnice spravidla neobsahujú pamäť pre uchovávanie elektronického žurnálu, z tohto dôvodu je nutné zabezpečiť vyčítanie kópie dokladov (tzv. žurnálu) najlepšie po každej dennej uzávierke na externé pamäťové médium. Je to možné riešiť ďalším hardvérovým zariadením, tzv. zariadenie JODO (journal downloader) - je multifunkčné zariadenie, ktorého základnou funkciou je zálohovanie textového a binárneho žurnálu. Druhou alternatívou je vyčitovať elektronický žurnál priamo do počítača, čo OBERON podporuje priamo pri čítaní údajov o predaji z pokladnice.

Práca s pokladnicou Euro

Skôr ako začnete pokladňu používať, je potrebné nastaviť jej niektoré parametre. V prípade použitia fiškalizovanej RP, je potrebné upraviť nastavenie, pričom už nebude možné ďalej používať aj inú nefiškalizovanú RP.

Pomocou návodu na používanie pokladne naprogramujte:

Tovarové položky - PLU nie je potrebné programovať “ručne”. V programe OBERON priamo na skladovej karte môžete zadať údaje o danej PLU (číslo, skrátený názov, EAN a príznaky tovarovej položky), pripojiť pokladňu a všetky tieto údaje do nej zapísať.

Informácie o funkciách pre bežnú prácu s registračnými pokladnicami v režime Off-line sa nachádzajú v téme Použitie registračných pokladníc.

K programu OBERON môžete pripojiť aj už naprogramovanú pokladňu obsahujúce tovarové položky. V tomto prípade nie je potrebné vytvárať skladové karty manuálne, ale pomocou možnosti Vytvorenie skladových karietEuro 200 (táto možnosť je prístupná v knihe skladových kariet).
Príbuzné témy