Pomocník systému OBERON
Použitie registračných pokladníc v režime off-line

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Registračné pokladnice (eKasa) > Použitie registračných pokladníc v režime off-line

O registračných pokladniciach v režime off-line

Obrázok č.1:  Registračná pokladnica Euro-150/o Flexy

Položky ponuky na prácu s registračnými pokladnicami v režime off-line

Ak je v počítači definovaná aspoň jedna registračná pokladnica, v ponuke Sklad - Registračné pokladnice sa sprístupnia tieto položky:
Súhrn predaja
Čítanie PLU z pokladnice
Zápis PLU do pokladnice
Vytvorenie skladových kariet z pokladnice

Príbuzné témy