Pomocník systému OBERON
Použitie registračných pokladníc v režime off-line

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Registračné pokladnice > Použitie registračných pokladníc v režime off-line

O registračných pokladniciach v režime off-line

Obrázok č.1:  Registračná pokladnica ELCOM

Systém OBERON natívne podporuje registračné pokladnice EURO (výrobca Elcom, Prešov) a QUORION. Iné registračné pokladnice je možné pripojiť pomocou univerzálneho rozhrania CashRegister Universal Interface.

Položky ponuky na prácu s registračnými pokladnicami v režime off-line

Ak je v počítači definovaná aspoň jedna registračná pokladnica, v ponuke Sklad - Registračné pokladnice sa sprístupnia tieto položky:
Súhrn predaja
Čítanie PLU z pokladnice
Čítanie denného elektronického žurnálu z pokladnice
Zápis PLU do pokladnice
Vytvorenie skladových kariet z pokladnice

Príbuzné témy