Pomocník systému OBERON
Inštalácia pokladnice EURO 150 Flexy

Postup inštalácie pokladnice EURO 150 Flexy

  1. Prepojte registračnú pokladnicu pomocou komunikačného kábla s počítačom, skontrolujte systémové príznaky v pokladnici, ktorými je možné nastaviť parametre komunikácie (sériový port, USB).
  2. Spustite program OBERON (v prípade že ide o fiškalizovanú pokladnicu).
  3. V ponuke Servis, zvoľte položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, v otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia, určite druh zariadenia Registračné pokladnice, vyberte inštalovaný typ pokladnice (Euro 150). Zadajte ďalšie údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom sa zadávajú všetky potrebné nastavenia zariadenia, napr. sklad, predajná cena a pod. Ďalej je potrebné nastaviť parametre komunikácie, tlačidlom Detekovať je možné nastaviť parametre komunikácie automaticky (počet PLU je však potrebné zadať). 
  4. Ak automatická detekcia zistí pripojenie registračnej pokladne, je inštalácia pokladne ukončená. V prípade zlyhania detekcie skontrolujte COM port v počítači (v prípade USB portu korektnosť inštalácie virtuálneho sériového portu), komunikačný kábel, prípadne nastavenie systémových príznakov v pokladnici.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018