Pomocník systému OBERON
Inštalácia pokladnice EURO 2100

Základné informácie 

Postup inštalácie pokladnice

  1. Prepojte registračnú pokladnicu pomocou komunikačného kábla s počítačom.
  2. Spustite program OBERON.
  3. V ponuke Servis, zvoľte položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, v otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia, určite druh zariadenia Registračné pokladnice, vyberte inštalovaný typ pokladnice napríklad Euro 2100. Zadajte ďalšie údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom sa zadávajú všetky potrebné nastavenia zariadenia, napr. sklad, predajná cena a pod. Ďalej je potrebné nastaviť parametre komunikácie, tlačidlom Detekovať je možné nastaviť parametre komunikácie automaticky. 
  4. Ak automatická detekcia zistí pripojenie registračnej pokladnice, je inštalácia pokladnice ukončená. V prípade zlyhania detekcie skontrolujte COM port v počítači, komunikačný kábel, prípadne nastavenie systémových príznakov v pokladnici.
Modul Skladová evidencia je určený predovšetkým na zápis tovarových položiek do pokladnice a čítanie informácií o predaji. Naprogramovanie textov loga účtenky, daňové hladiny pokladne a pod. je potrebné vykonať priamo na pokladnici.

Zapojenie komunikačného kábla RS 232 - priame spojenie

Pre prepojenie pokladnice Euro 2100 s osobným počítačom potrebujeme RS-232 --> RJ45 s konektormi RJ45 na strane pokladnice a CANNON 9 (alebo CANNON 25) samica na strane počítača.
Obrázok: Pohľad zozadu od spájkovacích očiek

Pre inštaláciu priameho spojenia pokladnice a PC cez rozhranie RS-232 je potrebné prepojiť XT6 a XT7 dole a zapojiť kábel do portu s označením PC na zadnom paneli pokladnice a do počítača a nastaviť pokladnicu. Je potrebné nastaviť rýchlosť sériového portu - systémový príznak 5, číslicu 3 na hodnotu 0, alebo 1 (9 600 Bd, alebo 38 400 Bd).

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018