Pomocník systému OBERON
Inštalácia pokladnice EURO 500 Handy

Postup inštalácie pokladnice

  1. Prepojte registračnú pokladnicu pomocou komunikačného kábla s počítačom.
  2. Spustite program OBERON.  
  3. V ponuke Servis, zvoľte položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, v otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia, určite druh zariadenia Registračné pokladnice, vyberte inštalovaný typ pokladnice (Euro 500T, Euro 500TE, Euro 500TX). Zadajte ďalšie údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom sa zadávajú všetky potrebné nastavenia zariadenia, napr. sklad, predajná cena a pod. Ďalej je potrebné nastaviť parametre komunikácie, tlačidlom Detekovať je možné nastaviť parametre komunikácie automaticky. 
  4. Ak automatická detekcia zistí pripojenie registračnej pokladne, je inštalácia pokladne ukončená. V prípade zlyhania detekcie skontrolujte COM port v počítači, komunikačný kábel, prípadne nastavenie systémových príznakov v pokladni.
Modul Skladová evidencia je určený predovšetkým na zápis tovarových položiek do pokladne a čítanie informácií o predaji. Naprogramovanie textov loga účtenky, daňové hladiny pokladne a pod. je potrebné vykonať priamo na pokladni.

Zapojenie komunikačného kábla RS 232 - priame spojenie

Pre prepojenie pokladnice Euro 500T/TX/TE Handy s osobným počítačom potrebujeme prekrížený RS-232 kábel (takzvaný null modem, pozri Obrázok) s konektormi Modular jack 6/6 na strane pokladnice a CANNON 9 (alebo CANNON 25) samica na strane počítača.
Obr. č. 1: Zapojenie komunikačného kábla 

Pre inštaláciu priameho spojenia pokladnice a PC cez rozhranie RS-232 stačí zapojiť kábel do portu s označením PC na zadnom paneli pokladnice a do počítača a nastaviť pokladnicu. Je potrebné nastaviť rýchlosť sériového portu - systémový príznak 5, číslicu 3 na hodnotu 1 (rýchlosť 38 400 Bd), alebo 0 (rýchlosť 9 600 Bd).

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018