Pomocník systému OBERON
Inštalácia pokladnice EURO 50

Postup inštalácie

  1. Prepojte registračnú pokladnicu pomocou komunikačného kábla (mini USB) s počítačom. Prípadne nainštalujte ovládač virtuálneho COM portu, ktorý slúži na vytvorenie sériového portu z pripojenia USB. Je možné, že tento ovládač už máte v počítači nainštalovaný.
  2. Spustite program OBERON.
  3. V ponuke Servis, zvoľte položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, v otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia, určite druh zariadenia Registračné pokladnice, vyberte inštalovaný typ pokladnice. Zadajte ďalšie údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom sa zadávajú všetky potrebné nastavenia zariadenia, napr. sklad, predajná cena a pod. Ďalej je potrebné nastaviť parametre komunikácie, tlačidlom Detekovať je možné nastaviť parametre komunikácie automaticky. 
  4. Ak automatická detekcia zistí pripojenie registračnej pokladne, je inštalácia pokladne ukončená. V prípade zlyhania detekcie skontrolujte COM port v počítači, komunikačný kábel, prípadne nastavenie systémových príznakov v pokladni.
Systém OBERON je určený predovšetkým na zápis tovarových položiek do pokladne a čítanie informácií o predaji. Naprogramovanie textov loga účtenky, daňové hladiny pokladne a pod. je potrebné vykonať priamo na pokladni.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018