Pomocník systému OBERON
Pokladnica EURO 50

Základné informácie 

Pokladnica Euro 50 Mini patrí medzi prenosné registračné pokladnice. Je ľahká a kompaktná. Je určená pre menšie prevádzky, ambulantný predaj, alebo ako náhradná pokladnica pri výpadku elektrického prúdu. Je pripojiteľná k počítaču, k snímaču čiarového kódu a elektronickým váham. K pokladnici je možné taktiež pripojiť platobný terminál, skener čiarových kódov a váhy.

Systém OBERON podporuje verzie:
- Euro 50 TE Mini
- Euro 50 T Mini
- Euro 50 Medi
- Euro 50 TE Smart

Ďalšie informácie

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018