Pomocník systému OBERON
Inštalácia pokladnice Quorion CR21

Základné informácie

Postup inštalácie pokladnice

  1. Prepojte registračnú pokladnicu pomocou komunikačného kábla s počítačom, skontrolujte systémové príznaky v pokladnici ktorými je možné nastaviť parametre komunikácie (sériový port, USB)
  2. Spustite program OBERON.
  3. V ponuke Servis, zvoľte položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, v otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia, určite druh zariadenia Registračné pokladnice, vyberte inštalovaný typ pokladnice (Quorion CR21). Zadajte ďalšie údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom sa zadávajú všetky potrebné nastavenia zariadenia, napr. sklad, predajná cena a pod. Ďalej je potrebné nastaviť parametre komunikácie, tlačidlom Detekovať je možné nastaviť parametre komunikácie automaticky (počet PLU je však potrebné zadať). 
  4. Ak automatická detekcia zistí pripojenie registračnej pokladne, je inštalácia pokladne ukončená. V prípade zlyhania detekcie skontrolujte COM port v počítači (v prípade USB portu korektnosť inštalácie virtuálneho sériového portu), komunikačný kábel, prípadne nastavenie systémových príznakov v pokladnici.
Program OBERON je určený predovšetkým na zápis tovarových položiek do pokladnice a čítanie informácií o predaji. Naprogramovanie textov loga účtenky, daňové hladiny pokladne a pod. je potrebné vykonať priamo na pokladnici.

Zapojenie komunikačného kábla

Ak je pokladnica k počítaču pripojená pomocou USB kábla, po jeho zapojení sa automaticky vytvorí virtuálny port (prípadne je potrebné nainštalovať ovládač pre USB port).
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018