Pomocník systému OBERON
Pripojenie viacerých pokladní Euro

Nastavenie (zmena) čísla pokladne

  1. Zapnite pokladňu a otočte kľúč režimu pokladne do pozície P.
  2. Stlačte tlačidlo číslo 3 a po ňom tlačidlo VKLAD (nastavenie príznaku 3).
  3. Prvé číslo je nulovanie účtenky, druhé dva čísla príznaku reprezentujú číslo pokladne, napr. 01 (ďalšie štyri čísla je poradové číslo účtenky). Zmeňte číslo pokladne, t. j. druhé dva čísla príznaku.
  4. Novú hodnotu príznaku uložte tlačidlom MS (Medzisúčet).
  5. V porgrame OBERON v ponuke ServisZariadenia v nastaveniach registračnej pokladne nastavte do poľa Číslo pokladne takú istú hodnotu akú ste nastavili v príznaku, napr., 2. Potom stlačte tlačidlo Detekovať..., program overí komunikáciu s pokladňou.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018