Pomocník systému OBERON
Databanka UDB2002MMC

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Databanky > Databanka UDB2002MMC

Základné informácie

Obrázok: Databanka UDB2002MMC

Inštalácia databanky

  1. Pripojte databanku do sériového komunikačného portu počítača, prípadne do USB portu. Nainštalujte príslušný software k databanke dodávaný výrobcom databanky.
  2. V systéme OBERON zvoľte ponuku Servis, položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, v otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia, určite druh zariadenia Databanky, vyberte typ zariadenia. Zadajte ostatné údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné zadať cestu k obslužnému programu dodaného dodávateľom databanky
  3. Inštalácia zariadenia je ukončená.

Zápis skladových položiek do databanky

  1. Aby bolo možné skladovú položku do databanky zapísať, musí byť zadaný v poli EAN jej číselný (prípadne čiarový) kód.
  2. Spustite program OBERON, v ponuke Sklad zvoľte Skladové karty. Pomocou tlačidla Možnosti zvoľte možnosť Zápis skladových kariet do databanky UDB2002MMC. Zobrazí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné vykonať zápis skladových položiek do databanky.

Načítanie predaných položiek z databanky

  1. Spustite program OBERON, v ponuke Sklad zvoľte položku Výdajky. Vytvorte novú výdajku štandardným spôsobom, nezadávajte však položky.
  2. Stlačte tlačidlo Možnosti, zvoľte možnosť Načítanie položiek z databanky UDB2002MMC. Zobrazí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné načítať predané položky do výdajky.

Ďalšie informácie

Program OBERON nekomunikuje s databankou priamo, ale pomocou programu dodávaného výrobcom databanky. Na výmenu informácií sa používa samostatný súbor textového formátu s nasledujúcou štruktúrou:

Príbuzné témy