Pomocník systému OBERON
Dverové zámky

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Dverové zámky > Dverové zámky

Táto téma Pomocníka je venovaná dverovým zámkom, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON. Téma obsahuje všeobecné informácie spolu s postupom inštalácie a návodom aktivácie prístupovej karty.

Základné informácie

Príbuzné témy