Pomocník systému OBERON
Elektronický žurnál

Základné informácie

Druhy elektronických žurnálov

Zákon o registračných pokladniciach vyžaduje uchovávanie textového a dátovvého (binárneho) žurnálu. Z tohto dôvodu je potrebné v pravidelných intervaloch načítať žurnál zo zariadenia a odložiť ho na spoľahlivé a bezpečné záložné médium.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

20.4.2018