Pomocník systému OBERON
Váhoskenery

Váhoskener je skener a váha v jednom zariadení. Váhoskenery sa najčastejšie používajú ako súčasť pokladničných pultov, napr. v predajniach potravín. Umožňujú súčasne tovar vážiť aj skenovať čiarové kódy. 

Technické informácie

Inštalácia váhoskenera

  1. Pripojte váhy do sériového komunikačného portu počítača, napr. COM1, alebo do USB portu, ktorý emuluje virtuálny sériový port. Ak už v počítači nie je voľný komunikačný port (je obsadený iným zariadením), je potrebné do počítača zakúpiť tzv. rozšírenie portov (či už ako rozširujúcu kartu počítača, alebo rozšírenie sériových portov cez rozhranie USB).
  2. V programe OBERON zvoľte ponuku Servis, položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať, v otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia, určite druh zariadenia Elektronická váha, vyberte model zariadenia - konkrétny typ (výrobca) alebo len daný komunikačný protokol. Zadajte ostatné údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné zadať parametre komunikácie - číslo komunikačného portu, rýchlosť komunikácie (spravidla od výrobcov býva nastavená na 9600 b/s.) Ak ste nastavili všetky potrebné parametre, otestujte váhy odvážením tovaru pomocou tlačidla Odvážiť.
  3. V zozname zariadení opäť stlačte tlačidlo Pridať, v otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia, určite druh zariadenia Snímač čiarového kódu. Zadajte ostatné údaje, potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné zadať parametre komunikácie.
  4. Ak ste nastavili všetky potrebné parametre, snímač otestujte zosnímaním ľubovoľného kódu. Ak sa zosnímaný kód nezobrazí, zmeňte komunikačný port, prípadne rýchlosť komunikácie.  
K jednému fiškálnemu modulu (počítaču) je možné pripojiť viacero váhoskenerov. Bližšie informácie o zapojení váhoskenerov získate v téme Zapojenie viacerých elektronických váh.

Postup váženia a skenovania na váhoskeneri

Obr. č. 1)   Váhoskener Datalogic Magellan 8400

 

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018