Pomocník systému OBERON
EET - Elektronická evidencia tržieb v Čechách

Základné informácie

Nastavenia v  OBERON-e

Pred samostným nastavením pokladnice a EET v OBERON-e je potrebné do systému Windows nainštalovať certifikát, ktorý zabezpečuje šifrovanú komunikáciu s EET. Návod ako nainštalovať certifikát sa nachádza v dokumentácii k EET. Ďalej odporúčame nahliadnuť do nastavení platidiel (Typy platieb) definovaných v OBERON-e. Tie sa pri nastavení pokladnice zasielajú do EET.

 1. V ponuke Servis, zvoľte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
     - Názov - pomenovanie zariadenia
     - Typ zariadenia - Fiškálny modul
     - Model  - EET - Elektronickí evidence tržeb
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom sa nastavuje softvérový fiškálny modul v OBERON-e a komunikácia s EET. Zadajte prihlasovacie údaje a ostatné náležitosti pre EET, v záložke Komunikácia stlačte tlačidlo Otestovať.
 4. Nastavenie platidiel - v záložke Komunikácia stlačte tlačidlo Zapísať do modulu - otvorí sa sprievodca, ktorý zapíše platidla do pokladnice v OBERON-e ako aj do EET. 
 5. V záložke Predaj je potrebné nastaviť ďalšie parametre pokladnice napr. sklad, predajná cena a pod.
 6. Nastavenie EET je ukončené, v ponuke Sklad je možné otvoriť Pokladničný predaj.
Tlačiareň, ktorá bude tlačiť pokladničné doklady musí pracovať v textovom režime. V systéme Windows odporúčame použiť tlačiareň Generic/Text only.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018