Pomocník systému OBERON
EET - Elektronická evidencia tržieb v ČR

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Archív - zariadenia platné do 30.06.2019 > Fiškálne tlačiarne (moduly) > EET - Evidencia tržieb pre ČR > EET - Elektronická evidencia tržieb v ČR

Základné informácie

Nastavenia v OBERON-e

Pred samostným nastavením pokladnice a EET v OBERON-e je potrebné do systému Windows nainštalovať certifikát (osobný certifikát pre daného používateľa), ktorý zabezpečuje šifrovanú komunikáciu s EET. Návod, ako nainštalovať certifikát, sa nachádza v dokumentácii k EET. Ďalej odporúčame nahliadnuť do nastavení platidiel (Typy platieb) definovaných v OBERON-e. Tie sa pri nastavení pokladnice zasielajú do EET.

 1. V ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
     - Názov - pomenovanie zariadenia,
     - Typ zariadenia - Fiškálny modul,
     - Model  - EET - Elektronickí evidence tržeb.
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom sa nastavuje softvérový fiškálny modul v OBERON-e a komunikácia s EET. Zadajte prihlasovacie údaje a ostatné náležitosti pre EET, v záložke Komunikácia stlačte tlačidlo Otestovať.
 4. Nastavenie platidiel - v záložke Komunikácia stlačte tlačidlo Zapísať do modulu - otvorí sa sprievodca, ktorý zapíše platidlá tak do pokladnice v OBERON-e, ako aj do EET. 
 5. V záložke Predaj je potrebné nastaviť ďalšie parametre pokladnice, napr. sklad, predajnú cenu a pod.
 6. Nastavenie EET je ukončené, v ponuke Sklad je možné otvoriť Pokladničný predaj.
Tlačiareň, ktorá bude tlačiť pokladničné doklady, musí pracovať v textovom režime. V systéme Windows odporúčame použiť tlačiareň Generic/Text only.
Príbuzné témy