Pomocník systému OBERON
Inštalácia pokladnice EasyPos.2010

Registračná pokladnica EasyPos.2010 je počítačová pokladnica, t. j. počítač vybavený fiškálnym modulom. Z tohto dôvodu môže pokladnicu inštalovať len odborný servis s platným certifikátom k tejto pokladnici. V nasledovnom texte je popísaný spôsob inštalácie fiškálneho modulu a je určený pre servisných technikov. Nasledovne je popísaný spôsob, ako nainštalovať fiškálny modul na počítač s operačným systémom Windows 7.

Inštalácia fiškálneho modulu

 1. Pripojte fiškálny modul s tlačiarňou pokladničných dokladov na sériový port počítača.
 2. Nainštalujte ovládač k fiškálnemu modulu - je dostupný na internetovej stránke www.exalogic.sk.
    2.1. Ovládač nemá vlastný inštalačný program, preto je potrebné nakopírovať knižnice EasyPos.dll a Eposw32.dll do adresára C:\Windows\System32 v prípade 32 bitového Windows-u a v prípade 64 bitového Windows-u do adresára C:\Windows\SysWOW64.
    2.2. Je nevyhnutné nakopírovať inicializačný súbor EposWxx.ini do adresára C:\Windows\System32 resp. SysWOW64. Tu sa nachádzajú nastavenia, potrebné pre správnu komunikáciu fiškálneho modulu s programom OBERON.
    2.3. Spustite servisný program Easyset.exe, zvoľte komunikačný port, na ktorý je pripojený fiškálny modul, zadajte heslo (pôvodné heslo od výrobcu je 100). Pomocou tohto servisného programu nastavte DIČ, DKP, prípadne iné náležitosti. Servisným programom nahrajte súbor htx (vytvorenie tohto súboru je popísané nižšie) do fiškálneho modulu. Zvoľte ponuku HTX, Nahrať HTX do tlačiarne ..., vyberte skompilovaný súbor s nastaveniami a stlačte tlačidlo Otvoriť. Zobrazí sa okno Zapisujem HTX ... s priebehom nahrávania.
 3. Fiškálny modul je potrebné nastaviť v OBERON-e. Spustite program OBERON, otvorte danú firmu (ponuka OBERON, položka Otvorenie firmy). Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia (názov pokladnice, určite druh zariadenia Fiškálne moduly, vyberte typ zariadenia EASY-POS.2010, zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom je možné pomocou tlačidla Otestovať otestovať parametre komunikácie. Ak bol test úspešný, bol s najväčšou pravdepodobnosťou fiškálny modul správne nainštalovaný.
 4. Nastavte hlavičku, pätu dokladu a ďalšie náležitosti (nastavenie hlavičky má význam len pri dokladoch typu Vnútorné zúčtovanie, hlavička na daňových dokladoch sa nastavuje samostatne). V prípade použitia programu Pokladnica OBERON nastavte sklad (prípadne zoskupenie skladov), z ktorých bude pokladnica predávať. Údaje nie je možné zapísať do fiškálneho modulu, pretože túto funkciu nepodporuje.
 5. Nastavenie hlavičky, ukončovacích ESC sekvencií a pod. sa vykonáva úpravou hypertextového súboru EasyPos.dtx. Po úprave je potrebné tento súbor skompilovať hypertextovým prekladačom Htxc.exe.
    5.1. Nastavenie hlavičky - je potrebné upraviť návestie DP_S.
    5.2. Nastavenie ukončovacích ESC sekvencií - napr. odriadkovanie, orezávanie papiera a pod. - je potrebné upraviť návestie DP_UC.
    5.3. Otváranie pokladničnej zásuvky - je potrebné upraviť návestie DP_OtvorBox
 6. Inštalácia fiškálneho modulu je ukončená.

Možnosť tlačenia grafického loga pred účtenkou vo fiškálnej tlačiarni EasyPos.2010

Momentálne je len jediná možnosť. Nahrať logo pomocou originálneho rozhrania do nvram-ky tlačiarne a potom logo pomocou ESC sekvencie v htx konfiguračnom súbore pre fiškálny modul vytlačiť.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018