Pomocník systému OBERON
Inštalácia pokladnice Elcom 500 FP

Montáž fiškálneho modulu

Fiškálnu tlačiareň pripojíme k počítaču podľa návodu od výrobcu.

Inštalácia pokladničnej tlačiarne pre tlač iných ako daňových dokladov

  1. Pripojte pokladničný tlačiareň k počítaču na paralelný alebo sériový port. Z technického hľadiska tlač objednávok bude smerovaná na tlačiareň inštalovanú v systéme Windows.
  2. Po zapojení tlačiarne na paralelný (sériový) port počítača je potrebné vo Windows nainštalovať ovládač tlačiarne Generic (iba textová). Ak budete používať na tlač objednávok tlačiareň s orezávaním papiera, je potrebné v ovládači tlačiarne Generic (iba textová) nastaviť orezanie papiera. Môžete tak urobiť nastavením riadiacich znakov po ukončení tlače (napr. vo Windows XP zadajte kódy znakov <0D0A1D5601> alebo <0D0A1B>i).
  3. V programe OBERON v nastavení fiškálneho modulu Elcom-500 FP, v záložke Základné zvolíme Tlačiareň na nainštalovanú Generic tlačiareň.
  4. Inštalácia tlačiarne objednávok je ukončená.

Nastavenia v  OBERON-e

Systém OBERON obsahuje modul Pokladnica OBERON, ktorý v spojení s fiškálnym modulom vytvorí plnohodnotnú registračnú pokladnicu.

  1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
  2. Spustite program OBERON.
  3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia (názov pokladnice, určite druh zariadenia Fiškálne moduly, vyberte typ zariadenia Elcom 500PF, zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár v  ktorom je potrebné nastaviť parametre komunikácie. Pomocou tlačidla Detekovať je možné parametre komunikácie nastaviť automaticky. Císlo pokladnice je potrebné zadať manuálne. Ak bola detekcia úspešná, bol s najväčšou pravdepodobnosťou fiškálny modul správne nainštalovaný. Ak bola detekcia neúspešná, pozrite text nižšie - riešenie problémov s komunikáciou.
  4. Ak je komunikácia s fiškálnym modulom bezproblémová, môžete nastaviť hlavičku dokladu a ďalšie náležitosti. Pre tlač nedaňových dokladov, je potrebné nastaviť ďalšiu tlačiareň. Taktiež nastavte sklad (prípadne zoskupenie skladov) z ktorých bude pokladnica predávať. Skôr ako uzatvoríte tento formulár, je potrebné stlačením tlačidla Zapísať do modulu zapísať uvedené nastavenia do pamäte fiškálneho modulu.
  5. Inštalácia fiškálneho modulu je ukončená.

Nastavenie pokladničnej zásuvky

Pre otváranie pokladničnej zásuvky je potrebné mať nastavenú sekvenciu pre otváranie pokladničnej zásuvky v servisnom programe fiškálneho modulu.

Nastavenie vymazávania denného elektronického žurnálu

Systém OBERON pri dennej uzávierke vyčíta denný elektronický žurnál a zapíše ho do súboru na pevnom disku. Kapacita pamäte zariadenia určenej pre denný žurnál je obmedzená, preto je ju nutné pravidelne vymazávať. OBERON umožňuje elektronický žurnál vymazať, alebo ponechať na vyčítanie zariadením ELCOM JoDo.

Zakázať vymazanie denného elektronického žurnálu je možné v cfg súbore (C:\OBERON\SHARE\SYSTEM\Console.cfg) zápisom riadku "/Device_Fiscal_Journal_Clear 0" do súboru. V prípade, že v súbore sa nenachádza žiaden zápis, program žurnál po vyčítaní a uložení na pevný disk vymaže. Zápis "/Device_Fiscal_Journal_Clear 1" taktiež umožní vymazanie žurnálu.

Riešenie problémov s komunikáciou

Je potrebné skontrolovať, prípadne zmeniť Číslo pokladnice v Nastavení fiškálneho modulu Elcom-500FP.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018