Pomocník systému OBERON
Inštalácia pokladnice Elcom EFox

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (moduly) > Elcom EFox > Inštalácia pokladnice Elcom EFox

Elcom EFox je fiškálna tlačiareň, ktorá v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Z tohto dôvodu môže pokladnicu inštalovať len odborný servis s platným certifikátom na túto pokladnicu. V nasledujúcom texte je popísaný spôsob inštalácie fiškálnej tlačiarne Elcom EFox a je určený pre servisných technikov.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

  1. Pripojte fiškálnu tlačiareň k počítaču cez USB port alebo pomocou Ethernet kábla. Po zapnutí zariadenia nainštalujte ovládač sériového portu dodaný spolu s fiškálnou tlačiarňou (úlohou ovládača je vytvoriť v počítači virtuálny sériový komunikačný port).
  2. Nainštalujte do počítača servisný program dodávaný k fiškálnej tlačiarni.

Nastavenia v OBERON-e

OBERON obsahuje modul Pokladnica OBERON, ktorý v spojení s fiškálnym modulom vytvorí plnohodnotnú registračnú pokladnicu.

  1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
  2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia (názov pokladnice, určite druh zariadenia Fiškálne moduly, vyberte typ zariadenia Elcom EFox, zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné nastaviť parametre komunikácie. Pomocou tlačidla Detegovať je možné parametre komunikácie nastaviť automaticky. Ak bola detekcia úspešná, fiškálny modul bol s najväčšou pravdepodobnosťou nainštalovaný správne. Pomocou tlačidla OK uložte nastavenia komunikácie a aj celé zariadenie.
  4. Ak je komunikácia s fiškálnym modulom bezproblémová, pomocou servisného programu nastavte hlavičku účtovnej jednotky a ďalšie náležitosti. Sadzby DPH odporúčame nastaviť neskôr priamo pomocou OBERON-u. Ukončite servisný program.
  5. V zariadeniach je potrebné opätovne otvoriť formulár pre nastavenie fiškálneho modulu. Nastavte sklad (prípadne zoskupenie skladov), z ktorých bude pokladnica predávať, cenovú hladinu, predajné miesto a pod.
  6. V záložke Komunikácia stlačte tlačidlo Načítať z modulu - načítajú sa údaje o hlavičke do textových polí v programe. Môžete upraviť doplňujúcu hlavičku, prípadne ďalšie nastavenia. Skôr, ako tento formulár uzatvoríte, je potrebné stlačením tlačidla Zapísať do modulu zapísať uvedené nastavenia do pamäte fiškálnej tlačiarne. V tejto chvíli zápis údajov do fiškálneho modulu nie je konečný, údaje bude možné upravovať až do aktivácie fiškálnej tlačiarne.
  7. Po zápise údajov do fiškálneho modulu bude fiškálny modul nastavený, avšak nebude aktivovaný - je ho možné použiť len na testovaciu prevádzku. Postup aktivácie a uvedenia do prevádzky je uvedený v dokumentácii k fiškálnej tlačiarni.
  8. Inštalácia fiškálnej tlačiarne.
Grafické logo je možné nastaviť v servisnom programe od fiškálneho modulu ako grafické logo číslo 1.

Nastavenie daňových hladín vo fiškálnom module

Daňové hladiny nastavuje OBERON automaticky, avšak v prípade ich manuálnej zmeny v servisnom programe je potrebné postupovať takto:

DPH 1 Vyššia sadzba DPH 20%
DPH 2 Nižšia sadzba DPH 10%
DPH 3 Bez DPH (nulová sadzba DPH) 0%
DPH 4 Pôvodná vyššia sadzba DPH 19%
DPH 5 Pôvodná nižšia sadzba DPH 10%
DPH 6 Vratný obal - bez DPH 0%
DPH 7 Úhrada faktúry - bez DPH 0%

Nastavenie otvárania pokladničnej zásuvky

Na otváranie pokladničnej zásuvky je potrebné mať nastavenú sekvenciu na otváranie pokladničnej zásuvky v servisnom programe fiškálneho modulu. Zásuvku je potrebné mať pripojenú ako Zásuvku 1. Ak je pripojená ako Zásuvka 2, je potrebné pridať zariadenie Tlačiarne pokladničných dokladov, kde sa nachádza nastavenie čísla pokladničnej zásuvky (2-4, alebo 5-4).

Nastavenie rekapitulácie DPH na konci dokladu sa realizuje v servisnom programe v záložke Fiškálne nastavenia - nastavenie Tlač daňového sumáru.

Storno dokladu

Pri type platby Platobná karta nie je možné vykonať storno dokladu, storno sa dá vykonať len pri type platby Hotovosť.

Príbuzné témy