Pomocník systému OBERON
Inštalácia pokladnice Elcom Mini EFox

Elcom Mini EFox je fiškálna tlačiareň, ktorá v spojení s modulom Pokladnicou OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu.  Z tohto dôvodu môže pokladnicu inštalovať len odborný servis s platným certifikátom k tejto pokladnici. V nasledovnom texte je popísaný spôsob inštalácie fiškálnej tlačiarne Elcom Mini EFox a je určený pre servisných technikov.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

  1. Pripojte fiškálnu tlačiareň k počítaču cez USB port. Po zapnutí zariadenia nainštalujte ovládač sériového portu dodaným spolu s fiškálnou tlačiarňou (ovládač má za úlohu vytvoriť v počítači virtuálny sériový komunikačný port).
  2. Nainštalujte do počítača servisný program dodávaný k fiškálnej tlačiarni.

Nastavenia v  OBERON-e

OBERON obsahuje modul Pokladnica OBERON, ktorý v spojení s fiškálnym modulom vytvorí plnohodnotnú registračnú pokladnicu.

  1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
  2. Spustite program OBERON.
  3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia (názov pokladnice, určite druh zariadenia Fiškálne moduly, vyberte typ zariadenia Elcom Mini EFox, zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár v ktorom je potrebné nastaviť parametre komunikácie. Pomocou tlačidla Detekovať je možné parametre komunikácie nastaviť automaticky. Ak bola detekcia úspešná, bol s najväčšou pravdepodobnosťou fiškálny modul správne nainštalovaný. Pomocou tlačidlo OK uložte nastavenia komunikácie a aj celé zariadenie.
  4. Ak je komunikácia s fiškálnym modulom bezproblémová, pomocou servisného programu nastavte hlavičku účtovnej jednotky a ďalšie náležitosti. Sadzby DPH odporúčame nastaviť neskôr, priamo pomocou OBERON-u. Ukončite servisný program.
  5. V zariadeniach je potrebné opätovne otvoriť formulár pre nastavenie fiškálneho modulu. Nastavte sklad (prípadne zoskupenie skladov) z ktorých bude pokladnica predávať, cenovú hladinu, predajné miesto a pod.
  6. V záložke Komunikácia stlačte tlačidlo Načítať z modulu - načítajú sa údaje o hlavičke, do textových polí v programe. Môžete upraviť doplňujúcu hlavičku prípadne ďalšie nastavenia. Skôr ako uzatvoríte tento formulár, je potrebné stlačením tlačidla Zapísať do modulu zapísať uvedené nastavenia do pamäte fiškálnej tlačiarne. V tejto chvíli zápis údajov do fiškálneho modulu nie je konečné, údaje bude možné upravovať až do aktivácie fiškálnej tlačiarne.
  7. Po zápise údajov do fiškálneho modulu bude fiškálny modul nastavený, avšak nebude aktivovaný - je ho možné použiť len na testovaciu prevádzku. Postup aktivácie a uvedenie do prevádzky je uvedené v dokumentácii k fiškálnej tlačiarni.
  8. Inštalácia fiškálnej tlačiarne je ukončená.
Grafické logo je možné nastaviť v servisnom programe od fiškálneho modulu ako grafické logo číslo 1.

Nastavenie daňových hladín vo fiškálnom module

Daňové hladiny nastavuje OBERON automaticky, avšak v prípade ich manuálnej zmeny v servisnom programe je potrebné postupovať nasledovne:

DPH 1 Vyššia sadzba DPH 20%
DPH 2 Nižšia sadzba DPH 10%
DPH 3 Bez DPH (nulová sadzba DPH) 0%
DPH 4 Pôvodná vyššia sadzba DPH 19%
DPH 5 Pôvodná nižšia sadzba DPH 10%
DPH 6 Vratný obal - bez DPH 0%
DPH 7 Úhrada faktúry - bez DPH 0%

Nastavenie otvárania pokladničnej zásuvky

Pre otváranie pokladničnej zásuvky je potrebné mať nastavenú sekvenciu pre otváranie pokladničnej zásuvky v servisnom programe fiškálneho modulu. Zásuvku je potrebné mať pripojenú ako Zásuvku 1. Ak je pripojená ako Zásuvka 2, je potrebné pridať zariadenie Tlačiarne pokladničných dokladov, kde sa nachádza nastavenie čísla pokladničnej zásuvky (2-4, alebo 5-4).

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018