Pomocník systému OBERON
Inštalácia pokladnice FM Upos

Upos FP-T88US M2 je fiškálna tlačiareň, ktorá v spojení s modulom Pokladnicou OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu.  Z tohto dôvodu môže pokladnicu inštalovať len odborný servis s platným certifikátom k tejto pokladnici. V nasledovnom texte je popísaný spôsob inštalácie fiškálnej tlačiarne FM Upos a je určený pre servisných technikov.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

 1. Pripojte fiškálnu tlačiareň k počítaču pomocou sériového rozhrania.
 2. Je potrebné nainštalovať ovládač, pomocou ktorého bude komunikovať OBERON s týmto zariadení. Ovládač je prístupný na www.exalogic.sk, prípadne na inštalačnom CD. Súbor ovládača mfskm232.dll je potrebné umiestniť do adresára OBERON\SHARE\SYSTEM\.
 3. Nainštalujte do počítača servisný program dodávaný k fiškálnej tlačiarni, taktiež nainštalujte program pre načítanie elektronickej pásky ejdumpc.jar.

Nastavenia v  OBERON-e

OBERON obsahuje modul Pokladnica OBERON, ktorý v spojení s fiškálnym modulom vytvorí plnohodnotnú registračnú pokladnicu.

 1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON.  
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia (názov pokladnice, určite druh zariadenia Fiškálne moduly, vyberte typ zariadenia Upos FP-T88US M2, zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár v ktorom je potrebné nastaviť parametre komunikácie. Pomocou tlačidla Detekovať je možné parametre komunikácie nastaviť automaticky. Ak bola detekcia úspešná, bol s najväčšou pravdepodobnosťou fiškálny modul správne nainštalovaný. Pomocou tlačidlo OK uložte nastavenia komunikácie a aj celé zariadenie.
 4. Ak je komunikácia s fiškálnym modulom bezproblémová, pomocou servisného programu nastavte hlavičku účtovnej jednotky a ďalšie náležitosti. Sadzby DPH odporúčame nastaviť neskôr, priamo pomocou OBERON-u. Ukončite servisný program.
 5. V zariadeniach je potrebné opätovne otvoriť formulár pre nastavenie fiškálneho modulu. Nastavte sklad (prípadne zoskupenie skladov) z ktorých bude pokladnica predávať, cenovú hladinu, predajné miesto a pod.
 6. V záložke Komunikácia stlačte tlačidlo Načítať z modulu - načítajú sa údaje o hlavičke, do textových polí v programe. Môžete upraviť doplňujúcu hlavičku prípadne ďalšie nastavenia. Skôr ako uzatvoríte tento formulár, je potrebné stlačením tlačidla Zapísať do modulu zapísať uvedené nastavenia do pamäte fiškálnej tlačiarne. V tejto chvíli zápis údajov do fiškálneho modulu nie je konečné, údaje bude možné upravovať až do aktivácie fiškálnej tlačiarne.
 7. Po zápise údajov do fiškálneho modulu bude fiškálny modul nastavený, avšak nebude aktivovaný - je ho možné použiť len na testovaciu prevádzku. Postup aktivácie a uvedenie do prevádzky je uvedené v dokumentácii k fiškálnej tlačiarni.
 8. Inštalácia fiškálnej tlačiarne.

Nastavenie daňových hladín vo fiškálnom module

Daňové hladiny odporúčame nastaviť pomocou funkcie Zápis do modulu v Nastavení fiškálneho modulu. Táto funkcia nastaví sadzby DPH podľa nastavenia sadzieb v programe. Program na chybne nastavené sadzby DPH upozorní aj pri detekcii fiškálneho modulu.

Nastavenie otvárania pokladničnej zásuvky

Pre otváranie pokladničnej zásuvky je potrebné mať nastavenú sekvenciu pre otváranie pokladničnej zásuvky v servisnom programe fiškálneho modulu.

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018