Pomocník systému OBERON
Inštalácia fiškálnej tlačiarne Mira ZIP

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu fiškálnej tlačiarne Mira s fiškálnou tlačiarňou ZIP 58 alebo ZIP 80 a je určená pre servisných technikov. Fiškálna tlačiareň predstavuje také hardvérové zariadenie, ktoré v spojení s modulom Pokladnica OBERON vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Z tohto dôvodu môže pokladnicu inštalovať len odborný servis s platným certifikátom k tejto pokladnici.

Pripojenie fiškálnej tlačiarne

  1. Pripojte fiškálnu tlačiareň k počítaču pomocou sériového rozhrania.
  2. Nainštalujte ovládač, pomocou ktorého bude komunikovať OBERON s týmto zariadením. Ovládač je možné nainštalovať pomocou Správcu doplnkov (oddiel Ovládače), prípadne stiahnuť zo stránky www.exalogic.sk. Súbor ovládača FiscalAxisMiraZipDriver.dll je potrebné umiestniť do adresára OBERON\SHARE\SYSTEM\.
  3. Program vytvorí v ponuke ServisZariadenia nové zariadenie s názvom Pokladnica Mira ZIP.

Postup nastavenia fiškálnej pokladnice Mira ZIP

  1. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia a vyberte zariadenie s názvom Pokladnica Mira ZIP.
  2. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné nastaviť parametre komunikácie. Pomocou tlačidla Otestovať je možné parametre komunikácie nastaviť automaticky. Ak bola detekcia úspešná, bol s najväčšou pravdepodobnosťou fiškálny modul správne nainštalovaný.
  3. V záložke Základné nastavte tlačiareň, na ktorú sa budú tlačiť nefiškálne texty (nie bločky).
  4. V záložke Predaj nastavte sklad (prípadne zoskupenie skladov), z ktorých bude pokladnica predávať, cenovú hladinu, predajné miesto a pod.
  5. V záložke Nastavenie modulu je potrebné nastaviť Typy platieb, ktoré je treba synchronizovať s fiškálnym modulom (v záložke Komunikácia, tlačidlo Zapísať do modulu). Typy platieb nastavte podľa obrázku č. 1.
  6. Po zápise údajov do fiškálneho modulu bude fiškálny modul nastavený, avšak nebude aktivovaný - je ho možné použiť len na testovaciu prevádzku. Postup aktivácie a uvedenia do prevádzky je uvedený v dokumentácii k fiškálnej tlačiarni.

Nastavenie sadzieb DPH

Sadzba č. 1 = 20%

Sadzba č. 2 = 10%

Sadzba č. 3 = 0%

Sadzba č. 4 = Záporná položka

Nastavenie typov platidiel

V ponuke Firma, PredvoľbyTypy platieb je potrebné nastaviť číslo platidla vo fiškálnej tlačiarni. Podľa obrázku č. 1 nastavte typy platieb, napríklad pri platbe platobnou kartou musí byť číslo platidla nastavené na číslo 5. 

Obrázok č. 1: Nastavenie typov platieb
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018